3gp xnx

Privacy wetgeving (AVG) | TrainworX

NEDERLANDS

Het onderstaande privacystatement is in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat dit betekent is, dat TrainworX uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet zal gebruiken voor andere dan wettelijke of financiële verplichtingen. Verder doet TrainworX er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en heeft u toegang tot al uw persoonlijke gegevens. Bij het verwijderen van uw account wordt alleen nog informatie die wettelijk noodzakelijk is gedurende 5 jaar bewaard.

 

AVG privacy verklaring:

TrainworX, gevestigd aan Lichtenauerlaan 102-120

3062 ME Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.trainworx.eu Lichtenauerlaan 102-120

3062 ME Rotterdam

 

P.Mersel is de Functionaris Gegevensbescherming van TrainworX hij is te bereiken via info@trainworx.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TrainworX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trainworx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TrainworX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– TrainworX verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TrainworX neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TrainworX) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TrainworX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia > Zolang uw account actief is > Benodigd voor facturatie

Adres > Zolang uw account actief is > Benodigd voor facturatie

Telefoonnummer > Zolang uw account actief is > Benodigd voor support

E-mailadres > Zolang uw account actief is > Benodigd voor downloadsysteem, informatieverstrekking en (eventueel) nieuwsbrieven (optioneel)

IP-adres > Gekoppeld aan bestellingen 5 jaar > Beveiliging

> Actieve sessie (ingelogd) tot einde sessie (uitlog) > Beveiliging

Locatiegegevens > Gekoppeld aan bestellingen 5 jaar > Belastingdienst (BTW)

> Actieve sessie (ingelogd) tot einde sessie (uitlog) > Beveiliging

Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Actieve sessie (ingelogd) tot einde sessie (uitlog)

Gegevens over aankopen en downloads > 5 jaar > Belastingdienst en interne administratie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TrainworX verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TrainworX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TrainworX gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als u uw account wilt verwijderen kan dat ook via deze link:

Verwijder mijn Account

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@trainworx.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TrainworX zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

TrainworX wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HTTPS secured website and shop, Externe verwerking van betalingen (Mollie), Bulletproof Security Software

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.